Invitation

I invite you to review my website!  

I kindly ask all of you to share your opinion and reactions with me and others! 

I would be so glad if you buy at least one of my books and recommend them to your friends and acquaintances. Although my books are not bestsellers (not yet) believe me, it's worth reading them .... check it yourself!

                                                                                           Author

Život je dar - Life is a gift

Ja sam jedna sasvim obična žena koja je sa čitaocima širom svijeta podijelila jedan mali dio svog života. Čitajući priče posložene između korica mojih autobiografskih knjiga, uvjerit ćete se da je život, kakav god bio, čak i kad je poput trnja, ipak veliki dar!

 

English version:

 

I am a very ordinary woman who has shared a small part of her life with readers around the world. Reading the stories arranged between the covers of my autobiographical books, you will be convinced that life, whatever it is, even when it is like a thorn, is still a great gift!

Ja sam samo autor - I'm just the author

Nisam spisateljica, pisac, kako god drugi zvali ovo što ja radim za svoju dušu. Pišem, nabacam na papir nešto iz svog života, tek tako, zavisi od raspoloženja, pa nastane priča... jedna, pa druga, pa čitav niz. E onda ih sve pokupim i posložim između korica.

Dakle, spisateljica nisam, ali jesam autor svojih priča koje svijetla obraza podijelih s vama. Nisam imala zvaničnu promociju niti jedne svoje knjige, a vjerovatno je neće ni biti. Jedino na društvenim mrežama i na svojim internet stranicama povremeno objavim nešto o onom što napišem, tek toliko da se zna i da ostane neki trag. Iako nije bilo promocija, oni koji su pokazali interes za mojim knjigama, došli su do njih na ovaj ili onaj način... Neki su ih kupili i još uvijek ima onih širom svijeta koji ih kupuju putem interneta, preko mojih online izdavača, kao što i ja kao autor to činim - ni za mene nema besplatnih primjeraka!

Ima i onih, mojih prijatelja i meni posebno dragih osoba,  kojima povremeno poklonim svoju knjigu. I to je promocija, bez stresa, velikih finansijskih troškova a obavljena sa zadovoljstvom.

Darivanje je divno djelo koje sobom nosi nešto dobro...znaju to oni koji daruju, a još više oni koji dar primaju!

 

***

 

I'm not a writer, whatever else another call what I do for my soul. I write and put on paper something from my life, it's just that, it depends on the mood, so commenced the story ... one, the other, and the whole series. And then I pick up them and put my stories between the covers.

So, I'm not a writer, but I'm the author of my stories that I love to share with you. I didn't have an official promotion of any of my books, and it probably will not be. I occasionally publish something about what I write on social networks and on my internet pages, just so it is known and to keep some trace behind me. Although there were no promotions, those who showed interest in my books came to them in one or another way... Some have bought them and there are still those around the world who buy them online, through my online publishers, like as me, as an author – there are no free copies for me too!

There are also those, my friends and especially dear people, whom I occasionally donate my book. It's a promotion too, without stress, big financial expenses but it has done with pleasure.

Gifting is a nice act that carries something really good ... knowing those who give, and even more, those who receive the gift!

 

  • Ova knjiga je publikovana u doba Corone / This book was published in the Corona time

  • Ova knjiga je publikovana u doba Corone / This book was published in the Corona time