About the author - O autoru

 

Rođena u avgustu 1953. godine, Azemina Dokaza Klobodanović, odrasla je u Zenici, u srcu Bosne i Hercegovine gdje i sada živi.

Nakon što je 1977.god. diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu, Metalurški fakultet u Zenici, provela je čitav svoj radni vijek, sve do penzije, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica. Odlaskom u penziju počela je da piše priče iz svog života. Godine 2015. nastala je njena prva literarna knjiga "Out of spite" objavljena u digitalnom obliku putem online izdavača Kindle Direct Publishing (KDP).

Autorica je knjiga "Iz inata" i "Život je dar" publikovanih u digitalnoj i printanoj formi, na bosanskom i engleskom jeziku, putem online izdavača KDP, CreateSpace, Smashwords, Globe Edit i CreateMyBooks.  Početkom Juna 2020. publikovana je njena prva knjiga fikcije, sa naslovom ''SARA'', na engleskom jeziku u digitalnoj i printanoj formi, sa kojom je autorica participirala u natjecanju StorytellerUK2020. 

 

Možete je pratiti na:

Facebook - Facebook profil

Twitter - https://twitter.com/k_azemina

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/azemina-klobodanovic-36b851169/

Web stranica - https:// k-azemina.simplesite.com

 

In English:

 

Born in August 1953, Azemina Dokaza Klobodanovic, grew up in Zenica, in the heart of Bosnia and Herzegovina, where she still lives. 

She graduated in 1977 from the University of  Sarajevo, Faculty of Metallurgy in Zenica, and spent her whole working life, until her retirement, at the Metallurgical Institute ''Kemal Kapetanovic''. Upon retirement, she began writing stories from her life. Her first literary book, ''Out of Spite'' was published 2015 as an e-book through online publisher Kindle Direct Publishing (KDP).

She is the author of the books "Out of Spite" and "Life is a Gift" published in digital and print form, in Bosnian and in English, through online publishers KDP, CreateSpace, Smashwords, Globe Edit and CreateMyBooks. Her first book of fiction was published at the beginning of June 2020, with the title "SARA", in English, in two forms - kindle and paperback, with which the author participated in the StorytellerUK2020 competition.

 

You can follow her on:

Facebook - Facebook profile

Twitter - https://twitter.com/k_azemina

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/azemina-klobodanovic-36b851169/

Website - https://k-azemina.simplesite.com